Nagios

Vrhunska odprtokodna zasnova za izdelavo centralnega nadzornega sistema.
Omogoča nadzor vseh vrst naprav, ki jih je možno nadzirati preko mreže: strežniki, mrežna stikala, mrežni usmerjevalniki, mrežne pregrade, mrežni tiskalniki, mrežni tiskalniki, delovne postaje,...
Poleg nadzora strojne opreme pa omogoča tudi nadzor storitev: standardne mrežne storitve (http, smtp, pop3, imap, dns, dhcp, file sharing, telnet, ssh, vpn povezave,...), storitve platforme Oracle, Microsoft in druge.
Ko vam nadzor mrežnih naprav in storitev ni dovolj, je možno z Nagios nadzirati tudi razne parametre poslovnih aplikacij*: stanje zalog, stanje na računih, skupna mesečna kilometrina,...

PRAVILO: če je možno neko zadevo nadzirati s pomočjo računalnika, je to možno nadzirati z Nagios(R).

KAKO JE TO MOGOČE?
Nagios kot tak nima vgrajenih nadzornih funkcij. Osnovna dejavnost nagios sistema je, da kliče podprograme, ki opravljajo nadzor in vrnejo agregiran rezultat, ki ga nagios zna obdelati. Agregirana stanja, ki jih Nagios prepozna in zabeleži so: v redu, opozorilo, kritično, neznano. Podprogramom običajno lahko določimo mejne parametre, ki določajo meje med prehodi stanj. Primer: ob pregledu zasedenosti diska naj bo stanje "opozorilno", ko le-ta preseže 75% ter "kritično", ko ta preseže 90%.

KAJ PA ČE ŽELENEGA PODPROGRAMA NI NA VOLJO?
Nagios vam omogoča, da nadzorne podprograme razvijete sami. V kolikor niste vešči programiranja, lahko razvoj nadzornega podprograma naročite pri vaši najljubši programski hiši (Abakus plus d.o.o.). Podprogrami so lahko pisani v kateremkoli programskem jeziku, le da upoštevajo osnovna pravila, ki jih zahteva nadzorni sistem Nagios.

*parametri morajo biti vodeni skozi poslovno aplikacijo.
Podstrani (1): Nagios Novice
Comments