Open vSwitch

Ubuntu 14.04 & KVM

Install packages
apt-get install openvswitch-switch qemu-kvm libvirt-bin


Configure/initialize ovs switch
ovs-vsctl add-br ovsbr0
ovs-vsctl add-port ovsbr0

Configure virsh
virsh net-destroy default
virsh net-edit default
----------------------------

<network>
<name>ovsbr0</name>
<forward mode='bridge'/>
<bridge name='ovsbr0'/>
<virtualport type='openvswitch'/>
</network>
-----------------------------
virsh net-undefine default
virsh net-autostart ovsbr0

Configure network startup script:
edit /etc/network/interfaces
-----------------------------
auto eth0
iface eth0 inet manual
up ifconfig $IFACE 0.0.0.0 up
down ifconfig $IFACE down

auto ovsbr0
iface ovsbr0 inet static
address <ip>
netmask <netmask address>
gateway <gw ip>
dns-nameservers <ns ip>
dns-search <domain suffix>
-----------------------------
restart network (ifdown, ifup,...)

Check settings:
virsh net-list
ovs-vsctl show

Fedora 14
/15

Open vSwitch je programsko mrežno stikalo, ki zamenjuje funkcije mrežnega mosta znotraj linux jedra. V primerih, ko se za potrebe virtualnih strežnikov uporablja več različnih VLAN vmesnikov, se hitro naleti na omejitve "bridge" modula jedra.

Sledeča navodila služijo hitri vzpostavitvi osnovne rešitve openvswtich na linuxu distribucije fedora. V kratkem sledijo navodila za sistem ubuntu 12.10 (ali 13.04).

Namešanje paketov

yum install openvswitch

Popravek systemd zagonske skripte

vi /usr/lib/systemd/system/openvswitch.service
-- original:
After=syslog.target network.target
-- popravek
After=syslog.target
Before=network.target

Onemogoči servis NetworkManager in omogoči servis network

systemctl disable NetworkManager
systemctl enable network

Inicializacija stikala

/usr/share/openvswitch/scripts/ovs-ctl start

Ustvari ovs bridge in dodaj fizični port

ovs-vsctl add-br br0
ovs-vsctl add-port br0 em1

Spiši mrežno konfiguracijo osnovnega ovs switcha

--- ifcfg-em1
DEVICE="em1"
TYPE=OVSPort
DEVICETYPE=ovs
OVS_BRIDGE=br0
BOOTPROTO=none
ONBOOT=yes
--------------
--- ifcfg-br0
DEVICE=br0
DEVICETYPE=ovs
TYPE=OVSBridge
BOOTPROTO=static
IPADDR=<ip naslov>
PREFIX=<mrežna maska>
GATEWAY=<ip naslov privzetega prehoda>
DNS1=<ip naslov DNS strežnika>
DEFROUTE=yes
ONBOOT=yes
--------------

Pregled nastavitev ovs stikala

ovs-vsctl show

Comments